CASIO FA-123

CASIO FA-122

 

     Po ľahkej inštalácií sa vám na disk nahrá asi 1MB veľký program, ktorý slúži na komunikáciu medzi najnovšou kalkulačkou ALGEBRA FX 2.0 a ostatnými (CFX-9850GB PLUS, CFX-9950GB PLUS, CFX-9970G, fx-7450G, fx-9750G). Program FA-122 s kalkulačkou ALGEBRA FX 2.0 komunikovať nevie, t.j. nedajú sa prenášať programy ale dá sa stiahnuť do počítača obraz z kalkulačky.

Pred každým prenášaním údajov pripojte vypnutú kalkulačku k počítaču a choďte do menu LINK <C>.

V programe CASIO FA-123(122) treba vybrať cez ktorý port budete dáta prenášať, čiže na ktorý port máte napojený kábel. Ďalej treba vybrať aký typ kalkulačky používate. V programe FA-123 si vyberáte medzi ALGEBRA FX a fx-7400/CFX-9850. V programe FA-122 si zase vyberáte medzi CFX-9850G/9930GT a fx-7400G.

Prenášanie údajov  

z kalkulačky: V menu LINK zmačknite F1(Transmit), tu sa vám ukáže menu: 

            4:H-Copy

            3:Backup     

            2:Currnt       

            1:Select

Podľa potreby si vyberiete jednu možnosť a dáte dáta prenášať. Ešte predtým treba však program CASIO FA-123(122) dať do režimu Receive.

 

do kalkulačky: Je to opačné ako v predchádzajúcom prípade. Kalkulačku dáte do režimu Receive. V programe FA-123(122) si zvolíte (Open) aký program chcete do kalkulačky uložiť. Potom stačí dať Transmit a je to.

 

obrazovka kalkulačky: Stačí aby ste v programe CASIO FA-123(122) dali Screen Capturing a to čo vidíte na displeji kalkulačky sa vám prenesie na hardisk v podobe obrázka(BMP). Netreba v tomto prípade na kalkulačke nič nadstavovať.

 

Editácia programu: Napísať nový alebo editovať starý program nemusíte len na svojej kalkulačke ale aj v programe CASIO FX-123 alebo CASIO FX-122.

Postup: 1. a.program vytvoriť:  File>New     -vyberiete typ kalkulačky(u  FA-122 sa typ kalkulačky nevyberá)

                b. program otvoriť:   File>Open    -vyberte si program -> 2. krok preskočte

            2. Item>New    -napíšete názov programu

            3. otvoríte program (dvojklik)

            4. editujete program

Písanie programu je tak isto jednoduché ako na kalkulačke, čiže sa pohybujete po menu a píšete pomocou neho príkazy do programu. Môžete si tu zvoliť veľkosť písma, typ kalkulačky a je tu možnosť si svoj vlastný program aj vytlačiť.

 

Programy FA-123 a FA-122 si možete stiahnuť v rubrike PC softvér !