Ako dostať obrázky do kalkulačky? 

 

     Určite ste už rozmýšľali nad tým ako by ste si svoj obrázok, ktorý si nakreslíte, dali do svojej kalkulačky. Riešenie je jednoduché. Stačí si stiahnuť program Casio Graphic Paint (v skratke CasPaint) a riadiť sa  krokmi, ktoré napíšem. Taktiež si je potrebné stiahnuť program Xchange v1.0 .

 

Najprv v skratke opíšem program CasPaint:

Program je vo verzii 1.20 a je určený pre DOS ale dá sa spustiť aj pod Windowsami. Po spustení programu sa vám ukáže štvorčeková sieť, ktorá má znázorňovať pixle na kalkulačke. Tu chcem upozorniť, že keď kliknete na nejaký štvorček, ktorý znázorňuje pixel na kalkulačke, vyfarbí sa štvorček nad ním. Niekedy to dosť lezie na nervy, ale nepomôžete si. Úplne na spodku je trojriadkový panel s príkazmi, ktoré pochopí aj malé dieťa. 

Program je určený pre kalkulačky typu: 9700,7000,9800,9750,9850,9950  ALE  dá sa použiť aj pre kalkulačku ALGEBRA FX 2.0.

 

kroky:

1.spustíte program CasPaint a nakreslíte si obrázok

2.v príkazovom paneli zmačknete tlačítko Make Code a riadite sa pokynmi

3.teraz máte k dispozícii súbor s príponou  *.CTF (bohužiaľ, program FA-122 alebo program FA-123 nevie s takýmto typom súborom pracovať, no našťastie je tu program Xchange v1.0 ktorý s takýmto súborom pracovať vie.)

4.spustiť program Xchange v1.0, otvoriť súbor *.CTF 

5.natiahnuť program do kalkulačky (pre tých ktorý nevlastnia kalkulačku ALGEBRA FX 2.0, je krok číslo 5, posledným krokom. No tí čo ju vlastnia krok číslo 5 preskočia a idú ďalej, pretože program Xchange v1.0 zatiaľ nepodporuje kalkulačku ALGEBRA FX 2.0)

6. Document>Export>Casio Format (CAS)...

7.spustiť program FA-123(podporuje ALGEBRA FX 2.0) a otvoriť súbor *.CAS(v otváracom okne treba zmeniť *.cat na *.cas.)

8.natiahnuť program do kalkulačky

 

  Teraz už máte vo svojej kalkulačke program, ktorý keď spustíte, nakreslí presne ten obrázok, ktorý ste si nakreslili v programe CasPaint. 

  Ak sa obrázok skladá z veľa pixlov, dosť pomaly sa vykresľuje. Tu chcem upozorniť na funkciu Store, vďaka ktorej si obrázok môžete uložiť do pamäte kalkulačky. Potom už len stačí neskôr obrázok s pamäte kalkulačky vyvolať pomocou príkazu Recall. 

Alebo pomocou programu ktorý som naprogramoval: OBRAZKY 

 

 


 

Program : CasPaint { Casio Graphic Paint}

Version : 1.20 ,Dos ,Mouse

Compiler : Turbo Pascal 7.0

Since : 26/09/1997

LastUpdate: 18/03/1998

Project : Casio Calculator Utility for PC

Casio Calculator Picture Editor

-Version 1.00 Beta 1, 27/09/1997

-Version 1.02 13/10/1997

-Version 1.20 18/03/1998

Copyright (C) 1997-98 by Rattanam Wongkalasin.