P C   S O F T V É R

 

 


C  A  S  I  O

 

NEW     Text Converter v 0.91 for Windows    

 Program ktorý skovnertuje *.txt súbor na súbor *.cat, ktorý si možete prezerať v kalkulačke. Podporuje CASIO kalkulačky ALGEBRA FX 2.0 a CFX 9850/9950. WINDOWS.

 

NEW     LA CASIO text converter v 1.01    

 Program ktorý skovnertuje *.txt súbor na súbor *.cat alebo *.ctf, ktorý si možete prezerať v kalkulačke. Podporuje CASIO kalkulačky ALGEBRA FX 2.0 a CFX 9850/9950. DOS.

 

 

JP CASIO PAINTER 2.0

Program na kreslenie obrázkov. WINDOWS.

 

CASIO CALCULATOR PAINT

Program na kreslenie obrázkov. Viac info. WINDOWS.

 

CAS PAINT

Program na kreslenie obrázkov. Viac info. DOS.

 

CrAckSIO

Program na vyťahovenie hesiel zo zaheslovaných programov. WINDOWS.

 

CAT2FXI

 Skonvertuje súbot *.cat na *.fxi .  WINDOWS.

 

BMP2CAT

 Skonvertuje obrazok *.bmp do *.cat . DOS.

 

BMP2CAT for Windows

 Skonvertuje obrazok *.bmp do *.cat . WINDOWS.

 

CAT2CTF

 Skonveruje súbor *.cat do *.ctf . DOS.

 

CATCONV

Konvertor súboru *.cat do *.bmp alebo opačne. DOS.

 

CEDIT

 Editor súborov s koncovkou *.cas . DOS.

 

CAS PC

Emulátor kalkulačky CASIO. Môžete si spúšťať programy na svojom PC. DOS.

 

 

PROGRAMY KONVERTUJÚCE *.EXE NA *.CFX

 

CALIPSO v.60

Viac info. WINDOWS.

CALIPSO v0.71 Public Beta 2

Viac info. WINDOWS.

CFXTool v0.2

Viac info. WINDOWS.

 

 

 KOMUNIKAČNÉ PROGRAMY

 

K a l k u l a č k y 

WINDOWS

FA-123

Výrobca CASIO. Viac info.

FA-122

Výrobca CASIO. Viac info.

Xchange

Výrobca Brian Stewart.

CasioCom

Má aj emulátor!! Viac info.

 

 

D i á r e

WINDOWS

 Masca

Český  program, freeware! Výrobca MERZ, spol. s.r.o.

 

 

 

 


www.kalkulacky.sk