P R O G R AM O V A N I E 

  V tejto rubrike nájdete články k problematike programovania na kalkulačkách.

 

 

   Kalkulačka Sharp EL-5020 (6.október) 

Info o kalkulačke SHARP EL-5020, plusy, mínusy a programovanie.

Článok poslal Michal Malý.

  FLASH PAMÄŤ -  ! GRAFIKA !  (21.september)

Programovanie na kalkulačke CASIO ALGEBRA FX 2.0

  FLASH PAMÄŤ  (21.máj)   

Programovanie na kalkulačke CASIO ALGEBRA FX 2.0

  Programovanie -3.časť

Programovanie na kalkulačke CASIO ALGEBRA FX 2.0

  Programovanie -2.časť

Programovanie na kalkulačke CASIO ALGEBRA FX 2.0

  Programovanie -1.časť

Programovanie na kalkulačke CASIO ALGEBRA FX 2.0