S H A R P  EL-5020

 

Popis
Programovanie
Niekoko tipov
Rieenie sstavy dvoch linernych rovnc s dvoma neznmymi
Kvadratick rovnica
Vektorov sin
Prvosla
Nhodn sla?

Obrzok

 

Popis:
Je to kalkulaka bez grafiky so vetkmi funkciami potrebnmi na strednej kole a mono aj nieo naviac.
Displej 10+2+okienko na meno funkcie.

 

plusy

 + idelna na programovanie vzorcov, prpadne jednoduchch programov
   napr. : automaticky si pta hodnoty pouitch premennch
 + dlh vdr bateriek (najmenej 4 roky som ete nemenil baterky)
 + odolnos voi pdu na zem:-) (mnohokrt vyskuan ;))

 

mnusy

 - nem goto, m len prkaz Ak je podmienka splnen (jedna z x>M,x>=M,x<M,x<=M,x=M,x!=M) skok na zaiatok programu
 - m len 40 krokov
 - len dva programy naraz
 - ned sa pripoji na PC ani nijako rozri jej moznosti

 

?

 ? zadvanie vzorcov "tak ako s" napr. na vpoet sin 30 stlate SIN a a potom 30 - niekomu to mono nevyhovuje

 

 
Programovanie:
Budem pouva tieto znaky:

=>

STO

x^2

x na druh

_

"podiarknik" (przdny prkaz)

,

iarka (zobrazenie vsledku)

:

delene

1/2

jedna polovica (ako zlomok)

10^x

desa na x-t

x!=M

x sa nerovn M

*

krt

 

Niekoko tipov:
Mote vynechva * (krt), ako aj av i prav ztvorky (samozrejme v "rozumnom" zmysle, nie vetky! ;-)), ako aj = (rovn sa)
Programy mote spa aj v inch selnch sstavch ako 10, samozrejme s obmezdenm funkci, desatn, zlomkov a slic (napr. iadne devinky v binrnej sstave), ostva v podstate len +-*:,prca s pamaami a podm. skoky. Vek vyuitie tohto nevdim, mono voakoho dao napadne.
Kede nem napr. goto, zloitejie programy ako napr. hry nemote psa.
Kalkulaka si pta hodnoty v porad ako sa vyskytuj, ak (pre pohodlie) ich je treba zadva v porad je vhodn da na zaiatok ich sin, oddelen medzerou (pouil som to aj v programoch niie)
asto je treba vsledok zaokrhli na cel slo, ja pouvam :
nejak vsledok... +1/2+10^x 9 =>F -10^x 9 -1 ...je vsledok zaokrhlen nadol (odrezan desatinn as).
Je to zatia najlepi spsob, o sa mi podaril. Prpadne, je mone spusti program napr. v 16-kovej sstave a tam sa zaokrhli kad vsledok.
 

 

  Niektor moje programy:

 

Rieenie sstavy dvoch linernych rovnc s dvoma neznmymi

o riei:
Ax+By=C
Dx+Ey=F
program:
ABCDEF_BD-AE=>MBF-CE):M,CD-AF):M	(30 krokov)

uke najprv x potom y, ak vyhod chybu, nem rovnica jednoznacn rieenie

 
Kvadraticka rovnica
o riei: Ax^2 + Bx + C =0
program:
ABC_Bx^2-4AC=>D,-B+odmocnina D):2A,-B-odmocnina D):2A (30 krokov)

najprv uke diskriminant, potom (ak D<0 vyhod chybu) x1 a x2

 
Vektorov sin
o riei:
u= [A,B,C] 
v= [D,E,F] 
w= u x v
 
program:
ABCDEF_BF-CE,CD-AF,AE-BD
uke postupne x,y,z-ov zloku vslednho vektora
 
Prvosla
B+2=>B M:B+1/2+E=>F-E-1=>F BF x!=M B=>F 1=>B M+ M+ F+2 x!=M M-2,x!=M (37 krokov)
zadajte 1 do B, 3 do M a 1000000000 do E.
program vypisuje neprne prvosla 3,5,7,11,13,...
Program mote spta aj v 8 i 16-kovej sstave, ak ho upravte:
B+2=>B M:B*B x!=M B=>F 1=>B M+ M+ F+2 x!=M M-2,x!=M (25 krokov) 
 
Nhodn sla?

Kalkulaka m funkciu RANDOM (RND) - pota nhodn sla.
Pokal som sa zisti, ako to funguje:
1) Pokia je v pamati F hodnota v intervale <10^(-8) ; (1 - 10^(-10)) > uprav sa toto slo na osem desatinnych slic, vynsob sa 23, pripota sa 10^(-8) a odree sa cel as. Vsledok sa ulo do pamate F a jeho tri desatinn miesta sa objavia ako vsledok RND.

2) Nepodarilo sa mi zisti ako sa pota, ke neplat 1) (naprklad ak je v F nula) - ak niekto vie ozvite sa mi,  prpadne mi napte ako pocita RND vaa kalkulaka.
Viem len asi toto: hodnota zrejme nebude potana z nejakho vzorca, pjde asi o asov zvislos. Okrem toho to je pomalie (asi 7-krat).
Zaujimav je, e program, ktor spriemeruje sto nhodnch sel
RND+A=>A B+1=>B x<M A:M (napr. 100-> M, po spusten dte do A aj B nulu)
dva vsledok ako by ste akali - blzky 0.5

ale program
=>F RND+A=>A B+1=>B x<M A:M (napr. 100-> M, po spusten dajte do A aj B nulu)
(rozdiel oproti predchdzajcemu je len vo vynulovan F pred spustenm funkcie RND)
d vsledok hlboko pod priemerom (napr. mne dalo 0.23)

a program s jednou medzerou naviac (medzera _ sli ako malink oneskorenie, inak neovplyvuje vsledok)
_=>F RND+A=>A B+1=>B x<M A:M (napr. 100-> M, po spusten dte do A aj B nulu)
d zas vdy vsledok nad priemerom napr. 0.58.

ak pridte aliu medzeru vsledok sa op prudko zmen.
 

Obrzok:

 

 

 

Otzky, nvrhy, pochvaly, dojmy k tomuto lnku -> michalmaly@yahoo.com