T A J N É   T E S T O V A C I E   M E N U

 

 

SF-5300E

 

 

Na začiatku testovacieho menu sa Vám objavý toto:

  SELF TEST PROG.
    PRESS SEARCH
    QUIT BY OFF
   CASIO APR 1994

 

Po zmačknutí search sa Vám objaví hlavné menu:

TEST 2 MEMORY
MENU 3 KEY
  4 BUZZER
1 DISP 5 I/F

 

 

1.DISP: -testovanie displeja.

DISP

4 RVS.

1 WHITE

5 FRAME

2 BLACK

6 DOT4

3 CHECK

7 TIME

1: čistý displej

2: čierny displej

3: každý druhý pixel čierny

4: opačne ako u 3.

5: orámovaný diplej

6: rohy displeja sú čierne

7: čas koľko máme spustené testovacie menu

 

2.MEMORY: -testovanie pamäte

MEMORY

3 WR2

 

4 READ2

1 WR1

5 DUMP

2 READ1

6 CHKSUM

1: vypíše RAM WRITE1

2: vypíše EXECUTING !! a potom COMPLETE !! a veľkosť pamäte

3: vypíše RAM WRITE2

4: vypíše EXECUTING !! a potom COMPLETE !! a veľkosť pamäte

5: vypíše toto:

 07 B5 C7 0B FF
 D6 88 20 03 EB
 83 47 F7 1B 81
 86 82

6: po riadku pomaly vypisuje:

    TY  SZ SUM  XOR
 FE 0  128 E290 5E
 C3 A   64 0180 00
 

 

3.KEY:

KEY

1 RANDOM

 

2 AUTO

 

 

 

 

1: stláčate tlačitka a na obrazovke sa vypisuje číslo prislúchajúce stlačenému tlačítku

2: Musíte postláčať všetky tlačítka. Za nesprávne tlačítko Vás diár ,,potrestá" piskľavým pípnutím.

 

4.BUZZER: -testovanie zvukov

BUZZER

1 BEEP

 

2 ALARM1

 

3 ALARM2

 

 

 

5.I/F: -testovanie prenosovej rýchlosti a podobné veci

I/F

1 TRANS

 

2 RECEIV

 

3 ASCII

7N4

4 LOOP

 

 

          Ako sa dostať do "tajného" menu?

Dajte dole kryt bateriek a posuňte prepínač krytu naspäť. Potom vyskratujte kontakty v dierke a sučastne musíte zmačknúť ON.

 

          Ako odísť z "tajného" menu?

Vzadu musíte zmačknúť reset.

 

 


        Prosba na vás!

Napíšte mi aké "tajné" menu máte Vy. Nezabudnite aj uviesť typ kalkulačky alebo diára.

 

Napíš tvoje meno!

Sem napíšte o "tajnom" menu a typ kalkulačky:

Tvoja E-mailová adresa?

Správa môže byť hoci jako dlhá. Ak sa vám nechce písať do týchto políčok, možete mi napísať na mail: pc_interface@hotmail.com

 

Vopred ďakujem za Vaše príspevky.