T A J N É   T E S T O V A C I E   M E N U

   Táto rubrika sa bude zoberať tajným testovacím menu, ktoré majú kalkulačky a diáre firmy CASIO. Zatiaľ sú k dispozícii informácie o kalkulačkách ALGEBRA FX 2.0 a fx-9750G.

 

Ako sa dostať do tajného testovacieho menu?

Pri vypnutej kalkulačke zmačknite tlačidla [ab/c], [F6] a [AC/ON] (všetky súčastne).

Po zopár pokusoch som našiel aj druhú cestu: [F1], [F5], [,] , [->] a [AC/ON] (všetky súčastne).

U diárov dajte dole kryt bateriek a posuňte prepínač krytu naspäť. Potom vyskratujte kontakty v dierke a sučastne musíte zmačknúť ON.

 

    Existuje ešte druhé "tajné" menu, ktoré funguje pravdepodobne len na kalkulačke ALGEBRA FX 2.0. Jeho názov je MEMORY CHECK MAIN. Bližšie info.  

 

 

Info o testovacom menu:

 

K a l k u l a č k y

ALGEBRA FX 2.0

CFX-9850

fx-9750G

fx-7400

 

Zaujímavosť u kalkulačky fx-9750.

 

D i á r e

SF-5300E